Regulamin

Witamy w Atlantico Sun!
Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z Witryny internetowej Atlantico Sun, znajdującej się pod adresem https://atlanticosun.com.
Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Atlantico Sun, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków podanych na tej stronie.
Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie internetowej i zgodna z warunkami Firmy. Terminy „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującym przepisom prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.
Ciasteczka
Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Atlantico Sun, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Atlantico Sun.
Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.
Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, Atlantico Sun i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Atlantico Sun. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z Atlantico Sun na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.
Nie wolno Ci:
Opublikować ponownie materiałów z Atlantico Sun
Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały od Atlantico Sun
Reprodukcja, kopiowanie lub kopiowanie materiałów z Atlantico Sun
Redystrybucja treści z Atlantico Sun
Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu niniejszego dokumentu. Nasz Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Regulaminu.
Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Atlantico Sun nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Atlantico Sun, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Atlantico Sun nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za żadną odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na ta strona internetowa.
Atlantico Sun zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejsze Warunki.
Gwarantujesz i oświadczasz, że:
Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów lub prezentowania działalności komercyjnej lub działalności niezgodnej z prawem.
Niniejszym udzielasz Atlantico Sun niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.
Hiperłącze do naszych treści
Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:
Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje prasowe;
Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do Witryn innych wymienionych firm; i
Akredytowane firmy obejmujące cały system, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej witryny internetowej.
Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami Witryny, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.
Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:
powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
witryny społeczności dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i doradcze; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.
Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Atlantico Sun; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.
Organizacje te mogą zawierać link do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny podmiotu łączącego.
Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do Atlantico Sun. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą Witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.
Zatwierdzone organizacje mogą tworzyć hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:
Używając naszej nazwy firmy; lub
Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, z którym jest połączony; lub
Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.
Zabrania się używania logo Atlantico Sun lub innej grafiki w celu tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego. .
iFrame
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.
Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.
Twoja prywatność
Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności
Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą Witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków łączenia.
Usuwanie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami i poinformować nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.
Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.
Zrzeczenie się
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
ograniczyć jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego paragrafu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.
As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.